Vennootschap oprichten

Hong Kong Company Limited

China Company oprichten


Bedrijfsjuridisch advies

Corporate Trust services

Legal services


Secretariële diensten

Corporate Secretarial services

Registered Address

E-mail services

Call Answering

Accounting and audit services

Virtual Office services


Bankrekeningen

Bank account services

Financial services


Sourcing diensten

Buying & (Out)sourcing services

Product kwaliteitscontrole


Merk bescherming

Trademark registry


Visum aanvragen

Corporate immegration services

Hong Kong Business Visa

China Visa


Webhosting in Azië

Offshore webhosting


Email contact

Home > Hong Kong vennootschappen >

Uw vennootschap in Hong Kong bij offshore zakendoen

Hong Kong is een 'Speciale Administratieve Regio van de Republiek China' SAR met een zekere mate van autonomie in alle aangelegenheden, met uitzondering van buitenlands beleid en defensie. Geografisch gezien grenst Hong Kong aan de provincie Guangdong in het noorden van China. Het gebied heeft een bevolking van meer dan 7 miljoen mensen op een oppervlakte van slechts 1.104 km2. Hierdoor is het een van de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld. Kantonees en Engels zijn de officiële talen. De stad is een belangrijk zakelijk en cultureel centrum en is een van de toonaangevende financiële hoofdsteden van de wereld. Ook vindt men er een van de best gelegen diepzeehavens en een van de drukste containerhavens ter wereld. De letterlijke betekenis van Hong Kong is 'Geurige Haven'. Hong Kong ligt in de Parelrivierdelta (Engels: Pearl River Delta), samen met Macau, Kanton, Zhuhai en Shenzhen. Dit gebied groeit het snelst qua inwonertal en BNP. Officiële cijfers stellen dat er momenteel circa 40 tot 60 miljoen inwoners zijn, waarvan een groot deel bestaat uit ongeregistreerde Chinezen.


Hong Kong wordt niet aangemerkt als belastingparadijs en staat op de door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) op 2 april 2009 gepubliceerde 'whitelist', waarop bepaalde landen als fiscaal transparant worden aanmerkt.


Gezonde groei Hong Kong


De economie van Hong Kong is een van de meest vrije in de wereld. Wat betreft de economische groei zijn de ontwikkelingen zeer bevredigend te noemen...Lees verder  


Ondernemingsvormen in Hong Kong


Hong Kong is sinds 1997 staatsrechterlijk gezien onderdeel van China. Maar het rechtssysteem in de stadstaat is nog steeds op Britse leest gestoeld en daarmee voor westerlingen herkenbaarder. Het is goed ontwikkeld, volwassen en betrouwbaar. De grote aantrekkingskracht van Hong Kong is de eenvoud in procedures om te investeren, uit te breiden of een bedrijf te vestigen. Binnen een week kan een nieuw bedrijf zijn opgericht. Er zijn verschillende ondernemingsvormen mogelijk in Hong Kong, waarbij de besloten en naamloze vennootschap de meest voorkomende zijn. Daarnaast kent Hong Kong nog neven en dochter vestigingen, eenmanszaken en representative offices. Voor het zakendoen in China in samenwerking met een Chinees bedrijf wordt vaak gekozen voor de joint venture, bijvoorbeeld in de vorm van een commanditaire vennootschap. Daarvoor is het verstandig vooraf een Hong Kong vennootschap op te richten.


Hong Kong als vestigingsplaats meerdere voordelen boven mainland China


Hong Kong is een belangrijk centrum voor ondernemingen die vooral in Zuidoost-Azië zaken doen. De stadstaat biedt als vestigingsplaats van ondernemingen meerdere voordelen boven mainland China, zoals hierna in het kort: Geen deviezencontrole; Belasting wordt alleen geheven over inkomsten die in Hong Kong zelf zijn ontstaan; Holding of offshore ondernemingen betalen geen belasting over vermogensaanwas na verkoop van dochter- ondernemingen; Bij Hoofdkantoren is slechts 10 procent van de inkomsten belast; Financieringsmaatschappijen geen belasting over rente opbrengst van buitenlandse financieringsondernemingen.


• Hoge mate van anonimiteit en privacy;

• Trust overeenkomsten toegestaan;

• Moderne offshore wetgeving;

• Uitstekend vennootschapsrecht;

• Belangrijk financieel centrum;

• Zaken kunnen internationaal worden gevoerd;

• Geen vereiste voor gestort kapitaal bij oprichten Limited (1$);

• Goede communicatiemiddelen;

• Onder gewoonterecht;

• Toonderaandelen niet toegestaan;

• Minimum eis bij oprichting besloten vennootschap  1 directeur - aandeelhouder;

• Bestuursleden toegestaan;

• Bijhouden van boekhouding vereist;

• De boekhouding is niet openbaar toegankelijk;

• Kapitaal kan in elke munteenheid worden genoteerd;

• Stabiel rechtsgebied met zeer goede reputatie;

• Eén soort belasting voor een in Hong Kong actief bedrijf.


De belasting over winsten bedraagt maximaal 16,5%. Hong Kong kent geen omzetbelasting (BTW) en geen vermogensbelasting, geen belasting op dividenden of rente inkomsten.


Offshore vennootschappen betalen geen belasting als bedrijfsactiviteiten buiten Hong Kong plaatsvinden


Een bedrijf waarvan de activiteiten niet in Hong Kong worden uitgevoerd zijn vrijgesteld van het betalen van belasting. De plaats van bankrekeningen is onbelangrijk in deze. In eerste instantie zal een Offshore Limited in Hong Kong met een bankrekening in Hong Kong niet aan de belastingen van Hong Kong worden onderworpen: - het heeft geen echte bedrijfsvoering in Hong Kong en gebruikt slechts onze Secretary Services en Registered Office; - het heeft een buitenlands kantoor waar de directeuren en het personeel werken; - het heeft geen personeel in Hong Kong en personeel en directie komen zelden in Hong Kong, bijv. ongeveer 2 weken per jaar ; - het bespreekt en sluit overeenkomsten met leveranciers en klanten buiten Hong Kong; - de verzending gaat niet door Hong Kong en de organisatie voor verzending wordt niet gedaan in Hong Kong; - de fysieke inspectie van goederen wordt niet uitgevoerd in Hong Kong.


Belasting aangifte indien ook bedrijfsactiviteiten in Hong Kong


Jaarlijks moet er bij ‘The Inland Revenue Department’ (IRD) opgave worden gedaan voor loon- en inkomsten belasting.  In Hong Kong geldt één soort belasting voor een in Hong Kong actief bedrijf. De belasting over winsten bedraagt 16,5%.  Hong Kong kent geen omzetbelasting (BTW) en geen vermogensbelasting, geen belasting op dividenden of rente inkomsten.


Vrijstelling van dubbele belasting in Hong Kong

Dubbele belasting ontstaat wanneer er belasting geheven wordt over inkomen of in twee rechtsgebieden, het land waar de inkomsten vandaan komen en het land waar de inkomsten worden ontvangen. Dubbele belasting overeenkomsten of  belasting verdragen streven naar afschaffing van dubbele belasting en stimuleert investeringen tussen rechtsgebieden.

Omdat in Hong Kong een territoriaal belasting systeem geldt, zijn de lokale bedrijven niet onderworpen aan een dubbele belasting heffing op alle inkomsten die zij verdienen buiten Hong Kong. Bovendien is elke betaalde buitenlandse belasting over een inkomen dat tevens onderworpen is aan belasting in Hong Kong fiscaal aftrekbaar. Ook heeft Hong Kong een netwerk belastingverdragen met meer dan 35 landen, om verdere belastingvrijstellingen en verlaagde belasting tarieven te bieden.

Fiscale behandeling van verliezen


Verliezen in een boekjaar kunnen onbeperkt worden verrekend met toekomstige winsten van een product of dienst. Een bedrijf dat meerdere producten of diensten biedt, kan onderling verliezen met de winsten verrekenen. Daarentegen is het in Hong Kong niet toegestaan binnen een groep van samenwerkende bedrijven, het verlies van het ene bedrijf te verrekenen met een ander bedrijf binnen de samenwerking.

Jaarlijkse opgave (Annual Return) Limited gegevens en kosten


Jaarlijks moet binnen 42 dagen na beëindiging van de oprichtingsdatum bij de Companies Registry (CR) een ‘Annual Return’ gedeponeerd worden, met actuele gegevens van het bestuur, de aandeelhouders, aandelen, kapitaal en geregistreerd adres. Dit wordt gebruikelijk door de Secretary van de Limited gedaan. En jaarlijks keren kosten terug voor: het instandhouden van de Limited, het Registered Office, de Company Secretary en de bijdragen aan het IRD en CR.

In het algemeen gelden voor een Hong Kong ‘Offshore’ vennootschap geen verplichtingen voor het overleggen van een jaarrekening of audit. ABS Company verricht voor u de jaarlijkse formaliteiten, zoals annual return, filing No employees in HK, filing No business in HK.


Voordelen voor EU ondernemers bij zakendoen in China via een Hong Kong vennootschap


Europese bedrijven die regelmatig zaken doen in China of elders inkopen in Azië kunnen zeer veel financieel voordeel halen bij het bezit van een vennootschap in Hongkong. Ondernemen via een Hong Kong vennootschap biedt vele voordelen. De extra winst die gemaakt kan worden bij inkopen in China is erg hoog.  Voor ondernemers die een Joint Venture aangaan met een Chinees bedrijf is een Hong Kong vennootschap een logische eerste stap.


Als de in China ingekochte goederen onderhevig zijn aan bijv. invoerrechten of anti-dump maatregelen in Europa, welke kosten verhogend zijn, kan door gebruikmaking van een Hong Kong vennootschap voordeel behaald worden: - door de  Hong Kong vennootschap de inkoop en administratieve afhandeling  te laten doen.


Voorbeeld: “de Chinese fabrikant verkoopt aan de, als inkoper optredende, Hong Kong vennootschap die vervolgens met een (management) opslag aan het hoofdkantoor  c.q. rechtstreeks aan de klanten in  Europa levert. Zo kan een deel van de winst worden gemaakt in Hong Kong en zorgt het aantrekkelijke 0% belastingtarief bij Offshore handelen voor een hogere netto inkoop winst”.  


Wanneer een Nederlandse onderneming  minimaal 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in de Hong Kong vennootschap houdt, is onder voorwaarden de deelnemingsvrijstelling van toepassing en worden voordelen uit de deelneming - zoals dividenden en verkoop opbrengsten - niet nogmaals door Nederlandse fiscus belast.                                                                                                                     


Wat is Offshore zakendoen?


Offshore zaken doen heeft alles  te  maken  met het benutten  van  de mogelijkheden  die  worden geboden  door landen  (doorgaans rechtsgebieden genoemd), waarvan  de  wetgeving  niet- ingezetenen  bepaalde  voordelen toekent…Lees verder
Neem voor uitgebreide informatie contact op met de ABS Company special desk of maak gebruik

van onderstaande ‘button’ waarmee u een dag en tijd kunt aangeven wanneer wij mogen terugbellen.          NAARBOVEN

Hong Kong Private Company vanaf 450 Euro

.

Amsterdam

+31208932091

Hong Kong

+85226712138


E-mail: Special desk    

Bel mij terug

Productie kwaliteitscontroles

Belasting in China

Bedrijfsadministraties in China

Ondernemingsvormen in China

Ondernemingsvormen in Hong Kong

Offshore bankrekening


China outsourcing

Low Cost Country Sourcing

Corporate immegration services

Auditdiensten in China

Dubbele belasting

Webhosting in Azië


Maatschappelijke Zetel

Virtueel kantoor in China

Juridische dienstverlening in China

Financiele diensten

Fondsbeheer ondernemingen

Beleggers ontwikkelingsstrategiën

Corporate Finance Consultants

Callcenter in Hong Kong

Personal Assistants

Trust en Vennootschap

Nominee director in Hong Kong

Register van aandeelhouders


ABS Company | Segment Invest | Segment Invest Group | Segment Management Group | Corporation-Service | Business-Solutions | Zakendoen In China | Touch Green

© All rights reserved 2012 - 2020  S.I.G  |  Terms of use  |  Privacy policy