Vennootschap oprichten

Hong Kong Company Limited

China Company oprichten


Bedrijfsjuridisch advies

Corporate Trust services

Legal services


Secretariële diensten

Corporate Secretarial services

Registered Address

E-mail services

Call Answering

Accounting and audit services

Virtual Office services


Bankrekeningen

Bank account services

Financial services


Sourcing diensten

Buying & (Out)sourcing services

Product kwaliteitscontrole


Merk bescherming

Trademark registry


Visum aanvragen

Corporate immegration services

Hong Kong Business Visa

China Visa


Webhosting in Azië

Offshore webhosting


Home > Corporate secretarial services >

De Hong Kong (Offshore) limited secretaris


Binnen onze Secretarial Service kan cliënt, zonder extra kosten, het eerste jaar vanaf de oprichtingsdatum een Hong Kong adres van ABS Company als statutaire zetel en correspondentie-adres voor zijn of haar nieuwe Hong Kong (Offshore) Limited gebruiken.


Volgens de Hong Kong verordening 32 van de Companies Ordinance Sectie 154, heeft een Hong Kong Limited Company de plicht een secretaris van de vennootschap te benoemen; de functie kan ook door een van de directeuren van het bedrijf worden vervult, maar niet als hij of zij enig bestuurder is; als de secretaris van de vennootschap een natuurlijk persoon is, moet hij of zij een Hong Kong staatsburger zijn; als de secretaris van de vennootschap een onderneming is, moet haar statutaire zetel of zakelijk adres in Hong Kong zijn.


Wat zijn de taken van een Limited secretaris

De secretaris is het administratief hoofd van de vennootschap en daarmee verantwoordelijk voor een aantal taken zoals het bijhouden van de verplichte administratieve handelingen en bescheiden bij ondernemen in Hong Kong en moet ook zorgen dat de onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten. Maar verwar deze secretaris niet met het type die de zakelijke administratie of secretariële werkzaamheden doet, want dat zijn niet haar of zijn taken. De secretaris kan aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheden van het bedrijf voor wat betreft het niet indienen - binnen de wettelijke termijnen – van elke wijziging die betrekking heeft op de directeuren, aandeelhouders en de secretaris of de jaaropgave van het bedrijf.


De secretaris houdt de statutaire registers bij:

• het register van aandeelhouders;

• het register van directeuren;

• het register van secretarissen

En ziet er op toe dat:

• de statutaire formulieren correct en binnen verplichte termijnen worden ingeleverd;

• de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders wordt voorbereid;

• professioneel advies wordt verstrekt en informatie over relevante wettelijke  verordeningen;

• tijdig resoluties en overeenkomsten worden toegezonden;

• alle leden van de onderneming een kopie van de balans krijgen;

• elk jaar op tijd de ‘Annual Return’ wordt ingediend;


Kortom hij of zij is in het algemeen belast met administratieve activiteiten en de wettelijke bewaarplicht volgens regelgeving van de ‘Companies Ordinance’ (Cap.32).


Wat zijn de rechten van een Limited secretaris?


Zij vallen onder de voorwaarden van zijn of haar contract met de vennootschap. Bij de oprichting van een Offshore vennootschap wordt meestal gebruik gemaakt van een ‘corporate secretary’. Hong Kong ondernemingen die deze ‘secretarial- en registered address services’ aanbieden, hanteren hun eigen leveringsvoorwaarden waarin rechten en plichten van de secretaris omschreven zijn.


Onze ‘Secretarial services’ bij beëindiging van uw Hong Kong Limited


Aandeelhouders zijn over het algemeen niet bekend met de formele zaken hoe een bedrijfsbeëindiging te plannen. De collega’s van ABS Company hebben tientallen jaren professionele ervaring in huis om elke onderneming op dit gebied, naar individuele behoefte, service te kunnen verlenen. Of het nu om een vrijwillige of gedwongen bedrijfsbeeindiging gaat, er wordt altijd naar gestreefd naar omstandigheden een succesvole afwikkeling te bewerkstelligen waar de aandeelhouders tevreden op terug kunnen kijken.


Op grond van artikel 291 van de wettelijke regelgeving Hong Kong Companies Ordinance (Cap.32), moet een onderneming bij uitschrijving voldoen aan de volgende voorwaarden: alle aandeelhouders moeten instemmen met beëindiging; het bedrijf is niet meer actief of is voor meer dan drie maanden, vanaf de aanvraag voor uitschrijving, beëindigd; er zijn geen uitstaande schulden, incl. belastingen of aan andere Hong Kong overheidsinstellingen; de ‘Commissioner of Inland Revenue’ (de belastingdienst) heeft een schriftelijke verklaring van geen bezwaar afgegeven.Voor meer informatie over onze secretariaatsdiensten voor nieuwe vennootschappen of gratis advies over het uitschrijven van een bestaande Hong Kong vennootschap kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de adviseurs van de afdeling Special Desk. Wilt u teruggebeld worden, maak dan gebruik van onderstaande ‘button’ waarmee u een dag en tijd kunt aangeven wanneer wij mogen terugbellen.


Amsterdam

+31208932091

Hong Kong

+85226712138


Email contact

Uw Hong Kong Offshore Limited registered

E-mail: Special desk    

Bel mij terug

BOVENAAN

Productie kwaliteitscontroles

Belasting in China

Bedrijfsadministraties in China

Ondernemingsvormen in China

Ondernemingsvormen in Hong Kong

Offshore bankrekening


Maatschappelijke Zetel

Virtueel kantoor in China

Juridische dienstverlening in China

Financiele diensten

Fondsbeheer ondernemingen

Beleggers ontwikkelingsstrategiën

Corporate Finance Consultants

Callcenter in Hong Kong

Personal Assistants

Trust en Vennootschap

Nominee director in Hong Kong

Register van aandeelhouders


China outsourcing

Low Cost Country Sourcing

Corporate immegration services

Auditdiensten in China

Dubbele belasting

Webhosting in Azië


ABS Company | Segment Invest | Segment Invest Group | Segment Management Group | Corporation-Service | Business-Solutions | Zakendoen In China | Touch Green

© All rights reserved 2012 - 2020  S.I.G  |  Terms of use  |  Privacy policy