Vennootschap oprichten

Hong Kong Company Limited

China Company oprichten


Bedrijfsjuridisch advies

Corporate Trust services

Legal services


Secretariële diensten

Corporate Secretarial services

Registered Address

E-mail services

Call Answering

Accounting and audit services

Virtual Office services


Bankrekeningen

Bank account services

Financial services


Sourcing diensten

Buying & (Out)sourcing services

Product kwaliteitscontrole


Merk bescherming

Trademark registry


Visum aanvragen

Corporate immegration services

Hong Kong Business Visa

China Visa


Webhosting in Azië

Offshore webhosting


Home > Trademark registry >

Amsterdam

+31208932091

Hong Kong

+85226712138


E-mail: Special desk

Merk, Design en Octrooi registratie in Hong Kong SAR, Macau en PR China

Hong Kong SAR Merk registratie


Merken worden in Hong Kong beschermd door de “ Trade Marks Ordinance and the Common Law Doctrine of Passing off “. Een merk registreren biedt de beste bescherming om uw merk exlusief te houden. Een ongeregistreerd merk laat de weg open voor derden om met een identiek product en/of naam op de markt te komen en te registreren. Het merk kan gedeponeerd worden als er een intentie is om een bepaald product/naam te gebruiken. Er is geen bewijs van gebruik vereist voor de afgifte van het merk certificaat of vernieuwing hiervan. Echter, als een geregistreerd merk niet gebruikt wordt in Hong Kong gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar, kan elke belanghebbende het merk certificaat laten verwijderen. De voordelen van merk registratie, klik hier


Hong Kong SAR Design registratie


Registratie van een design beschermt alleen vorm, uiterlijk, esthetiek of decoratieve eigenschappen van een design. De bescherming geldt niet voor functionele eigenschappen. Ook zijn niet alle zichtbare onderdelen van het design beschermd. Voor een geldige registratie moet het design nieuwe/andere eigenschappen hebben en moet het industrieel vervaardigd worden. De registratie kan makkelijk onder vuur komen te liggen, doordat het design teveel op een ander lijkt of dat er al soortgelijke producten op de markt zijn. Een nieuw ontwerp moet geheim gehouden worden en mag alleen aan anderen worden doorgegeven na het ondertekenen van een contract met een geheimhouding clausule. Een nieuw design dat voor de aanvraag of voor de ingangsdatum van registratie gepresenteerd wordt aan derden, zal niet worden beschermd in Hong Kong. Er moet van te voren gepland worden wanneer er een aanvraag wordt ingediend. Het kan niet te vroeg, want er worden misschien in het ontwerpproces nog veranderingen aangebracht aan het product. Maar als het product al in de winkel ligt is het absoluut te laat. Een effectieve planning is daarom aan te raden. Na registratie kan het product gepresenteerd en in omloop gebracht worden. Als het product ook in andere landen beschermd dient te worden,  moet hier binnen 6 maanden na registratie in Hong Kong een aanvraag voor ingediend worden in desbetreffend land. Een alternatieve mogelijkheid is het product in alle landen op dezelfde data te registreren. De registratie van een design is een monopolie en biedt meer bescherming dan het auteursrecht. Zo kunnen soort gelijke design’s niet geregistreerd worden. Hierdoor is het echter van belang om een product door te ontwikkelen, omdat de registratie anders in een later stadium aangevochten kan worden.


Hong Kong SAR Octrooi (Patent) registratie

Hong Kong heeft 2 types van octrooien een standaard octrooi en een korte termijn octrooi. Beide worden gebruikt voor de bescherming van een nieuwe uitvinding, functionele kenmerken, structuren, processen, verbeteringen, enz. De langste periode van bescherming met een standaard octrooi is 20 jaar, dit is afhankelijk van de jaarlijkse verlenging, verlenging is nodig na het derde jaar. De maximale duur van de bescherming een korte termijn octrooi is 8 jaar, eerst 4 jaar en desgewenst verlengen met nogmaals eenzelfde periode. Octrooien beschermen niet het uiterlijk van producten, de vorm van ontwerpen, een patroon, decoratie of visuele esthetiek. Om het design te beschermen, dient het geregistreerd te worden.

Om een octrooi te verkrijgen, moet de uitvinding nieuwe (technische)eigenschappen bevatten en de mogelijkheid vervaardigd te worden door middel van  massa productie. Een nieuwe uitvinding moet geheim gehouden worden en mag alleen aan anderen worden doorgegeven na het ondertekenen van een contract met een geheimhouding clausule. Als een nieuwe uitvinding voorafgaand aan het octrooi al openbaar gemaakt is, wordt het niet meer beschouwd als nieuwe uitvinding. Als de nieuwe uitvinding niet duidelijk samenhangt of in de lijn der verwachting ligt met de ontwikkeling van samenhangende technologie, dan kan deze als nieuw worden beschouwd. De beoordelaars in Hong Kong kijken alleen naar het product en niet zozeer naar vergelijkbare producten. Als het octrooi toegekend wordt is dit niet zo zeer een erkenning van vernieuwing of inventiviteit. Zeker in het geval van een korte termijn octrooi. Als het octrooi is toegekend kan er gestart worden met het presenteren en verstrekken van het product. Als er ook een octrooi nodig is in een ander land, dan moet deze binnen twaalf maanden na toekenning in Hong Kong, aangevraagd worden in het desgewenst land.


Octrooi (Patent) in de Volksrepubliek China


Het Patent wordt verleend door de ‘State Intellectual Property Office’ van de Volksrepubliek China, om anderen uit te sluiten van het maken, gebruiken, verkopen of importeren van een uitvinding in de Volksrepubliek China zonder toestemming van de uitvinder. Op dit moment zijn er drie onderverdeelde patentrechten die door de State Intellectual Property Office van de Volksrepubliek China uitgegeven worden: invention, utility model en design.

Invention: Nieuwe technische ontwikkeling of een verbetering met betrekking tot een product of proces.
Utility Model: Nieuwe technische ontwikkeling met betrekking tot de vorm en structuur van een product

dat geschikt is voor praktisch gebruik. Design: Nieuw ontwerp van de vorm en het patroon van een product.

Het is voor een buitenlands bedrijf alleen toegestaan om via officieel lokaal geregistreerde agenten een patent aan te vragen, tenzij u in China bent gevestigd. Deze agenten zijn aangewezen door de Patent Administration Department.


Merk registratie in de Volksrepubliek China


Ook als u alleen exporteert is het verstandig uw merk te registreren. Gebeurt dit niet dan kunnen derden ‘uw merk’ registreren en de producten tegenhouden bij de grens.

De benodigdheden voor merkregistratie in China zijn bijna hetzelfde als in andere landen. Het merk mag geen gelijkenissen vertonen met andere merken en moet onderscheidend zijn. Voordat er een aanvraag ingediend wordt moet er goed nagedacht worden over wat er geregistreerd moet worden. Het is verstandig ook een vertaling van het merk in het mandarijn te registreren. Grote bedrijven registreren zelfs in verschillen dialecten.

De China trademark office houdt een database bij met alle geregistreerde en nog te registreren merken. Aanvragen die door de eerste screening komen worden gepubliceerd en gedurende de daarop volgende 3 maanden kan er bezwaar aangetekend worden. Als er geen bezwaren zijn of als deze verworpen worden door de trademark office, dan is het merk geregistreerd. De merkenwet in China biedt een goede bescherming zelfs voor buitenlandse bedrijven, vooral in de vrije handelszones. Een overtreding wordt zwaar bestraft.


Merk registratie in Macau SAR


Als u uw merk wilt beschermen in Macau moet hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de Economic Services in Macau, ook al heeft u uw product reeds beschermd in de Republiek China. De merk registratie maakt het mogelijk uw merk te exploiteren en kan later eventueel verhandeld worden. Voor er een aanvraag ingediend wordt zal er eerst onderzocht moeten worden of er een gelijk merk is geregistreerd en of er een aanvraag in behandeling is.


De aanvraagprocedure bestaat uit een formeel onderzoek, een onderzoek van onderscheidend vermogen en een onderzoek naar vroegere handelsmerken. Vanaf eerste aanvraag duurt de afhandeling ongeveer 9 maanden om te registreren. Vóór de inschrijving, wordt het merk gedurende 2 maanden gepubliceerd. Het is dan mogelijk binnen 2 maanden vanaf eerste datum van publicatie bezwaar aan te tekenen tegen de merk registratie.


Vragen of terzakekundig advies? Bel of e-mail de adviseurs van de afdeling Special Desk. Of laat uterugbellen. Klik op onderstaande ‘button’ en u kunt de datum en tijd doorgeven.
      

            BOVENAAN                        

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op of maak gebruik van onderstaande ‘button’ waarmee u een dag en tijd kan aangeven wanneer wij mogen terugbellen.
Email contact

Productie kwaliteitscontroles

Belasting in China

Bedrijfsadministraties in China

Ondernemingsvormen in China

Ondernemingsvormen in Hong Kong

Offshore bankrekening


Maatschappelijke Zetel

Virtueel kantoor in China

Juridische dienstverlening in China

Financiele diensten

Fondsbeheer ondernemingen

Beleggers ontwikkelingsstrategiën

Corporate Finance Consultants

Callcenter in Hong Kong

Personal Assistants

Trust en Vennootschap

Nominee director in Hong Kong

Register van aandeelhouders


China outsourcing

Low Cost Country Sourcing

Corporate immegration services

Auditdiensten in China

Dubbele belasting

Webhosting in Azië


ABS Company | Segment Invest | Segment Invest Group | Segment Management Group | Corporation-Service | Business-Solutions | Zakendoen In China | Touch Green

Bel mij terug

© All rights reserved 2012 - 2020  S.I.G  |  Terms of use  |  Privacy policy

essentieel onderdeel met betrekking tot export en wereldwijde marketing