Vennootschap oprichten

Hong Kong Company Limited

China Company oprichten


Bedrijfsjuridisch advies

Corporate Trust services

Legal services


Secretariële diensten

Corporate Secretarial services

Registered Address

E-mail services

Call Answering

Accounting and audit services

Virtual Office services


Bankrekeningen

Bank account services

Financial services


Sourcing diensten

Buying & (Out)sourcing services

Product kwaliteitscontrole


Merk bescherming

Trademark registry


Visum aanvragen

Corporate immegration services

Hong Kong Business Visa

China Visa


Webhosting in Azië

Offshore webhosting


Trust services en  ‘Nominee’ directeur - aandeelhouder


De Trust wordt tegenwoordig veel gebruikt binnen het bedrijfsleven. Vaak op het gebied van handel wordt een Trust aan een (Offshore) Vennootschap gekoppeld. Een Trust moet er voor zorgen dat door bepaalde bedrijfskenmerken een (Offshore) Vennootschap belast en behandeld wordt volgens de algemene wettelijke bepalingen. Ervan uitgaande dat de plaatselijke wetgeving ingeval van Offshore activiteiten geen uitzondering maakt.


Wat is een Trust?


Een Trust is een recht van eigendom, zakelijk of persoonlijk, die in handen is van een partij ten behoeve van een ander. Omschreven in een trust overeenkomst waarbij een natuurlijke of rechtspersoon haar eigendom, persoonlijk of zakelijk, overdraagt aan één of meerdere ‘trustees’. Dit eigendom wordt dan beheerd of bewaard voor één of meerdere begunstigden. Een Trust is dus in feite een entiteit opgericht om activa of eigendom te beheren. Een aangewezen natuurlijke  of rechtspersoon, genaamd de ‘Trustee’, zal volgens de instructies van een natuurlijke  of rechtspersoon, genaamd de ‘Settlor’, activa of eigendom beheren. Een Trust wordt gecreëerd door ondertekening van een verklaring door de Settlor die daarmee instructies geeft aan de Trustee met betrekking tot beheer van eigendom, investering en verdeling van activa.


Het doel van een Trust kan zijn:

Overdragen van activa aan beoogde ontvangers;

• Risico verminderen van ingewikkelde en betwiste procedures;

• Bescherming van activa tegen schuldeisers;

• Scheiden van eigendom onder of tussen natuurlijke- en rechtspersonen;

• Zekerstellen van privacy ten opzichte van eigendom


De contractuele Trusts, zoals we die nu kennen, zijn begonnen in de achttiende eeuw in Engeland. De eerste geregistreerde Trusts zijn ontstaan te tijde van kruistochten in de twaalfde eeuw. Dit was om er zeker van te zijn dat, tijdens het afwezig zijn van een kruisvaarder, er geen beslag gelegd kon worden op landgoederen en andere eigendommen. Maar ook om er voor te zorgen dat bij eventueel overlijden de te erven bezittingen werden overgedragen aan de juiste personen.


Een Trust binnen een Vennootschapsconstructie


Inmiddels wordt de Trust ook gebruikt binnen het bedrijfsleven. Vaak op het gebied van handel wordt een Trust aan een (Offshore) Vennootschap gekoppeld. Een Trust moet er voor zorgen dat door bepaalde bedrijfskenmerken een (Offshore) Vennootschap belast en behandeld wordt volgens de algemene wettelijke bepalingen. Ervan uitgaande dat de plaatselijke wetgeving ingeval van Offshore activiteiten geen uitzondering maakt. De vier belangrijkste ondernemingskenmerken zijn:


• ‘Centralised management’

• ‘Continuity of life’

• ‘Limited personal liability of trustees’

• ‘Easy transferability of beneficial interest in the trust’


Als een Trust drie van deze eigenschappen bezit, zal het belast worden als bedrijf. Echter als we in een land zijn met een Engelse common law achtergrond, zoals Hong Kong, is belasting geen probleem. Dit komt door het territoriale belastingstelsel.  Als het bedrijf zijn inkomsten creëert buiten het land van vestiging heeft het vrijstelling van elke vorm van registratie en belasting.

 

Voordelen van een Trust:


• De Settlor kan activa en eigendom overdragen en legaal verklaren dat hij deze niet bezit;

• Activa en eigendom kunnen niet in beslag genomen worden door schuldeisers;

• Potentiële erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op activa en eigendom binnen de Trust;

• Trusts zijn vrijgesteld van afdracht belastingen

Nadelen van een trust:

• Een Trust kan zich niet bezighouden met zaken, alleen met het beheer van activa en eigendom;

• Een Trust heeft een maximale looptijd van 99 jaar;

• De begunstigden zijn verantwoordelijk voor de belasting afdracht bij uitbetaling van activa;

• Als er eenmaal een Trustee is aangewezen en vastgesteld is het bijna onmogelijk om deze te vervangen.

‘Nominee’ directeur - aandeelhouder


Wij kunnen op verzoek van client vertrouwelijk optreden als geregistreerde aandeelhouders en directeuren van zijn of haar vennootschap in Hong Kong. Alleen het ‘HK Inland Revenue Department (IRD)’ kan de gegevens inzien waaruit blijkt dat de bedrijven eigenlijk op naam staan van onze cliënten. En het IRD heeft een ‘wettelijke plicht ’tot geheimhouding van deze informatie. Het belang van een cliënt in zijn bedrijf wordt beschermd door documenten genaamd ‘Declaration of Trust’, welke gezamenlijk getekend worden door ons en het IRD.


Neem voor uitgebreide informatie contact op met de ABS Company special desk of maak gebruik van onderstaande ‘button’ waarmee u een dag en tijd kunt aangeven wanneer wij mogen terugbellen.                                                                                                                                                                                             

Home > Corporate Trust services >

Amsterdam

+31208932091

Hong Kong

+85226712138


Email contact

Bespreek vrijblijvend of een Trust binnen uw

E-mail: Special desk  

Bel mij terug

Productie kwaliteitscontroles

Belasting in China

Bedrijfsadministraties in China

Ondernemingsvormen in China

Ondernemingsvormen in Hong Kong

Offshore bankrekening


Maatschappelijke Zetel

Virtueel kantoor in China

Juridische dienstverlening in China

Financiele diensten

Fondsbeheer ondernemingen

Beleggers ontwikkelingsstrategiën

Corporate Finance Consultants

Callcenter in Hong Kong

Personal Assistants

Trust en Vennootschap

Nominee director in Hong Kong

Register van aandeelhouders


China outsourcing

Low Cost Country Sourcing

Corporate immegration services

Auditdiensten in China

Dubbele belasting

Webhosting in Azië


ABS Company | Segment Invest | Segment Invest Group | Segment Management Group | Corporation-Service | Business-Solutions | Zakendoen In China | Touch Green

BOVENAAN


© All rights reserved 2012 - 2020  S.I.G  |  Terms of use  |  Privacy policy