Vennootschap oprichten

Hong Kong Company Limited

China Company oprichten


Bedrijfsjuridisch advies

Corporate Trust services

Legal services


Secretariële diensten

Corporate Secretarial services

Registered Address

E-mail services

Call Answering

Accounting and audit services

Virtual Office services


Bankrekeningen

Bank account services

Financial services


Sourcing diensten

Buying & (Out)sourcing services

Product kwaliteitscontrole


Merk bescherming

Trademark registry


Visum aanvragen

Corporate immegration services

Hong Kong Business Visa

China Visa


Webhosting in Azië

Offshore webhosting


Home > China vennootschapsvormen >

Met de juiste vennootschapsvorm een bedrijf beginnen in China


China is na de Verenigde Staten de grootste economie ter wereld, haar wetgeving is zeer streng.

De Chinese overheidsstructuur is onoverzichtelijk en rijk geschakeerd. Naast de 22 provincies telt het land vier stadsprovincies (Beijing, Tianjin, Shanghai en Chongqing) en vijf autonome regio's met een zelfbestuur (Binnen-Mongolië, Guangxi, Ningxia, Tibet en Xinjiang). Hong Kong en Macau genieten de status van Special Administrative Region (SAR). Tenslotte bestaan er zogenoemde speciale economische zones (SEZ's) waar de Chinese overheid onbeperkte buitenlandse handel en investeringen toelaat (het vrije marktprincipe). Het gaat om Xiamen, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, het eiland Hainan en het district Pudong van de havenstad Shanghai. Daarnaast hebben 23 grote, meestal provinciale, hoofdsteden gelijke economische vrijheden.


Er zijn een aantal vennootschapsvormen die buitenlandse ondernemers op kunnen richten in China. Het concept van offshore-bedrijf kan daar niet toegepast worden. Vier vormen van vennootschappen kunnen worden gebruikt door buitenlandse ondernemers. De keuze hangt af van hoe het bedrijf gaat opereren in het zakendoen in China.


Representative Office (RO)

Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)

Foreign Invested Partnership Enterprise (FIPE)

Joint Venture (JV)  

                                                                                               

De makkelijkste manier van het vestigen van een bedrijf in mainland China is eerst een Limited registreren in Hong Kong SAR en dan, dankzij de CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) overeenkomst, het bedrijf opnieuw registreren in China als een van de twee ondernemingsvormen, Representative Office (RO) of  Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE).

Een Representative Office (RO)


Er  zijn veel mensen die wereldwijd handel doen. Ze kopen goederen van Chinese leveranciers (Chinese fabrieken) en verkopen deze aan hun klanten buiten China. Maar wanneer is het noodzakelijk om een Representative Office te registreren in bij zakendoen in China?


Het hangt af van het feit of het bedrijf gebruik maakt van Chinese bronnen zoals personeel of huisvesting (huur van kantoor etc.). Als het bedrijf geen Chinese bronnen gebruikt heeft het weinig zin om een Representative Office  in te schrijven in China. Koopcontracten kunnen namelijk gewoon door elk bedrijf buiten China ondertekend worden. En producten kunnen direct vanuit China verzonden worden naar buitenlandse afnemers. Dan zou het bedrijf uitsluitend als Hong Kong Offshore limited geregistreerd kunnen zijn. Hong Kong bedrijven dienen een lokale bankrekening te hebben. Deze werkt met verschillende valuta zoals: US Dollar, Euro en RMB. Facturen kunnen dan online of per bank overschrijving aan Chinese leveranciers voldaan worden. Als het Hong Kong bedrijf niet levert in China of Hong Kong en er geen producties fysiek geleverd worden via Hong Kong, hoeft er geen belasting betaalt te worden, dit wordt namelijk gezien als offshore activiteit. Maar als het bedrijf wel gebruik maakt van Chinese bronnen, maar alleen in de speciale economische zones van China (Shenzhen, Xiamen, Shantou enz.), kan een Hong Kong bedrijf plaatselijk personeel aannemen of een kantoor huren in die zones. Dit is echter een onofficiële manier, dit houdt in dat het volgens de Chinese wet officieel niet is toegestaan, maar gedoogd wordt. Dit heeft geen rechtsgevolgen.


Als het bedrijf op de officiële manier gebruik maakt van Chinese bronnen, is het noodzakelijk om het Hong Kong bedrijf opnieuw in te schrijven in China, als Representative Office (RO). Het Hong Kong bedrijf moet echter langer dan twee jaar bestaan voor het ingeschreven mag worden. Nadat het bedrijf is ingeschreven kan er plaatselijk personeel aangenomen worden, kantoorruimte gehuurd worden etc. En kan het bedrijf zich beroepen op haar Chinese rechten. Ook kan er een Chinese bankrekening geopend worden. Met deze bankrekening mogen echter alleen betalingen gedaan. De bankrekening mag dus niet door de RO gebruikt worden om zakelijke inkomsten op te ontvangen, omdat het als RO niet is toegestaan om zaken te doen en geld te verdienen in China. Dit betekent dat het hoofdkantoor in Hong Kong de liquide middelen moet aanvoeren voor de uitgaven. Er kan door de RO maar één rekening geopend worden in China. De RO mag slechts in één plaats ingeschreven staan, als het bedrijf bijvoorbeeld in Shenzhen staat ingeschreven mag het niet ingeschreven worden in Beijing. Als er ook een vestiging moet komen in Beijing zal er een nieuwe RO geregistreerd moeten worden. Een RO hoeft geen belasting te betalen in China, maar dient wel belastingaangifte te doen bij de plaatselijke autoriteiten.


Het is absoluut niet toegestaan met een ‘Representative Office’ RO binnen China te verkopen. Schrijven en sturen van facturen namens de RO naar Chinese afnemers is dus niet toegestaan en zelfs strafbaar!


In het kort: Een Representative Office (RO) wordt vaak door buitenlandse ondernemers opgericht voor verschillende doeleinden. Een RO kan alleen opgericht worden door een bedrijf dat langer dan twee jaar bestaat. Een RO mag zich alleen maar bezig houden met non-profit activiteiten zoals: promotie, marktonderzoek en andere toegestane activiteiten in China. Een RO mag geen facturen sturen en ook geen inkomsten ontvangen van haar klanten. Een RO mag zich niet bezig houden met directe operationele activiteiten en is daarom geen vorm van Foreign Direct Investment (FDI). Sommige RO’s houden zich echter bezig met operationele activiteiten die een vorm van FDI zijn, maar die wel worden toegestaan door de Chinese overheid, bijvoorbeeld RO’s van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.


Activiteiten die zijn toegestaan voor een RO:

Marktonderzoek en promotie voor het moederbedrijf en zakelijke partners;

Contact leggen met lokale en buitenlandse ondernemers in China;

Afhandeling van facturen op naam van het moederbedrijf;

Regelen van reisdocumenten voor personeel van het moederbedrijf en haar potentiële klanten

Activiteiten die niet toegestaan zijn voor een RO:

Activiteiten die zich direct bezighouden met winst;

Vertegenwoordigen van andere ondernemingen dan het moederbedrijf;

Facturen versturen en geld ontvangen in China voor diensten en/of producten;

Tekenen van contracten en aanbiedingen doen in China;

Het kopen of importeren van productieapparatuur                                                                      

Vereiste documenten oprichting Representative Office (RO)—––––––––––––––––––––––––––––- —–BOVENAAN


Een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)


Als het bedrijf zaken wildoen in China (verkoop) kan dit op twee manieren. Het kan op de niet officiële manier via een Hong Kong bedrijf (weinig bewegingsruimte) of op de officiële manier door een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) te registreren in China. Met een Hong Kong bedrijf is het alleen toegestaan om service en-of verkoop overeenkomsten te sluiten met in mainland China gevestigde bedrijven. Als de bedrijfsvoering geheel in China gebeurt (facturering, directe verkoop enz.) is het noodzakelijk om het bedrijf in China te registreren als Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). De makkelijkste manier om dit te doen is met een bestaande Hong Kong Limited. Als de onderneming is ingeschreven kan er kantoor gehouden worden en personeel aangenomen (net als bij een RO).


Juridisch gezien is het een Limited Liability Company (LLC).  De onderneming is een dochter en de Hong Kong Limited de holding. De WFOE kan één Chinese bankrekening en één buitenlandse bankrekening openen. Met de Chinese bankrekening mag zowel betaalt als ontvangen (inkomsten vanuit China) worden. De WFOE moet maandelijks of per kwartaal de financiën rapporteren aan de lokale belastingdienst (in China). Ook moet er maandelijks of per kwartaal belasting betaalt worden. Aan het eind van het jaar moet er een plaatselijke accountant ingehuurd worden om de boekhouding te controleren en namens het bedrijf belastingaangifte te doen. Dit kan niet zelf gedaan worden omdat er een officiële accountantsverklaring voor nodig is. Na de belastingaangifte wordt er gekeken of het bedrijf te veel of te weinig belasting heeft afgedragen (het bedrijf heeft immers al maandelijks of per kwartaal belasting betaalt). De belasting in China bedraagt 25% van de winst. Verkoopt het bedrijf niet in Hong Kong, dan hoeft daar geen belasting betaalt te worden.


Als WFOE moeten alle BTW-facturen voor de Chinese afnemers aangevraagd worden bij de lokale belastingdienst. Zelf maken en sturen van BTW-facturen aan Chinese afnemers is een misdrijf en zal door de overheid bestraft worden!


Zodra het bedrijf uitbreid en gevestigd wordt in een andere stad, kan dit onder dezelfde naam ingeschreven worden door middel van een ‘Branch Certificate’. Dit is een gemakkelijke procedure. Het lastige werk is al gedaan met de oprichting van de WFOE.


De Wholly Foreign Owned Enterprise is een naamloze vennootschap die volledig in handen is van buitenlandse investeerders. In China werden WFOE’s oorspronkelijk gebruikt voor productie activiteiten, die gericht waren op export of geavanceerde technologie. Sinds de toetreding van China tot de WTO worden deze voorwaarden geleidelijk afgeschaft en wordt de WFOE steeds vaker gebruikt voor dienstverlening, software ontwikkeling en handel.


Het maatschappelijk kapitaal van een WFOE moet volledig worden ingebracht door buitenlandse investeerders. Een WFOE heeft geen bijkantoren van buitenlandse ondernemingen en andere buitenlandse economische organisaties in China. Een bijkantoor of Representative Office (RO), opgericht door buitenlandse bedrijven, is geen WFOE.


Er zijn verschillende WFOE’s,  de meest gebruikte door buitenlandse investeerders zijn:

Productie WFOE;

Consultancy of service WFOE;

Handel WFOE

De voordelen van een WFOE zijn:

Onafhankelijkheid en vrijheid om de strategie voor het bedrijf te bepalen zonder invloed van een Chinese partner; Mogelijkheid om in China zaken te doen en niet alleen te functioneren als Representative  Office (Ro),  hierdoor kunnen de facturen uitgeschreven worden in RMB en opbrengsten ontvangen worden in  RMB; Mogelijkheid om de winst in RMB om te zetten naar US Dollars om het moederbedrijf terug te betalen; Geen import- export vergunning nodig voor eigen producten;

Volledige beschikking over personeel; De investerende holding hoeft niet langer dan twee jaar te bestaan, dit is voor een Representative Office (RO) wel nodig.


Eén van de belangrijkste onderdelen van de aanvraag van een WFOE is de business scope. De business scope moet goed en duidelijk zijn. Een WFOE kan alleen zaken- activiteiten doen die in de goedgekeurde business scope omschreven staan. Elke wijziging of verandering in de bedrijfsactiviteiten vereisen een nieuwe verantwoording en goedkeuring, dit kan niet vermeden worden. Sinds de toetreding van China tot WTO worden steeds meer activiteiten toegestaan voor een WFOE, vooral handel, groothandel en retail.


Een maatschappelijk kapitaal van 140.000 USD is een norm investeringskapitaal voor vele WFOE’s. Met deze investering wordt de aanvraag zeker goedgekeurd. Het eerste bedrag dat gestort dient te worden kan bijvoorbeeld 20% van het gehele bedrag zijn, maar het totale bedrag moet binnen twee jaar gestort worden. Het minimale investeringskapitaal voor een Consulting, Service of Hi-Tech WFOE registratie bedraagt 100.000 tot 500.000 RMB.


Maatschappelijk kapitaal is het bedrag dat nodig is om het bedrijf te laten draaien totdat het minimaal een break-even omzet kan behalen. Het minimale maatschappelijke kapitaal is slechts een richtlijn. Echter met een maatschappelijk kapitaal van 25.000 RMB is het onmogelijk om een bedrijf te runnen in China, dit wordt overigens ook nooit goedgekeurd. Het voorbeeld bedrag zou te snel opraken en om het maatschappelijk kapitaal te verhogen moeten weer nieuwe licenties aangevraagd worden en dit brengt alleen maar extra kosten met zich mee. De WFOE moet in staat zijn om via de financiering van maatschappelijk kapitaal te kunnen opereren tot er voldoende eigen inkomsten zijn.


Het benodigde maatschappelijke kapitaal is afhankelijk van vele factoren zoals: huur van de vestiging, reikwijdte, product enz. De lokale overheid zal aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek rapport bepalen of de investering wordt goedgekeurd. Over een lagere investering kan in sommige gevallen onderhandeld worden.


Benodigd maatschappelijk kapitaal:

Service WFOE   ¥100.000 tot ¥500.000 RMB

Hi-Tech WFOE   ¥100.000 tot ¥500.000 RMB

Consulting WFOE  ¥100.000 tot ¥500.000 RMB

Handel WFOE   ¥500.000 tot ¥1.000.000 RMB

Voedsel en drank WFOE  ¥500.000 tot ¥1.000.000 RMB

Productie WFOE  ¥1.000.000 RMB of hoger


Vereiste documenten oprichting Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)—–––––––––––––––– – —-BOVENAAN

 

Een Foreign Invested Partnership Enterprise (FIPE)


Sinds 1 Maart 2010 is het voor buitenlandse investeerders mogelijk om een samenwerking aan te gaan met een Chinese vennoot ondergebracht in een Foreign Invested Partnership Enterprise (FIPE). Dit is een bedrijfsvorm, vergelijkbaar met een VOF en CV met volledige aansprakelijkheid. Minimaal één van de vennoten, privé of rechtspersoon, moet een buitenlandse investeerder zijn.  In tegenstelling tot een WFOE is er geen minimum maatschappelijk kapitaal benodigd om een FIPE op te richten.


FIPE’s die veel worden gebruikt zijn:

Limited Partnership Enterprise (LPE)

Een LPE is een commanditaire vennootschap, die wordt gevormd door een combinatie van zakelijke partners en stille vennoten. De aansprakelijkheid van een stille vennoot is beperkt tot het bedrag van haar investering.


General Partnership Enterprise (GPE)

Een GPE is een vennootschap onder firma, die wordt gevormd door vennoten die hoofdelijk aan-sprakelijk zijn voor het vennootschap. Alle vennoten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele schuldenlast.


Special General Partnership Enterprise (SGPE)

Een SGP lijkt het meest op een vennootschap onder firma. Het is echter een professionele instelling die diensten levert waarvoor vakkennis en speciale vaardigheden nodig zijn. Alle vennoten zijn beperkt aansprakelijk.


Voordelen FIPE

Geen minimum maatschappelijk kapitaal; Minder handelingen vergeleken met een WFOE en een Joint Venture; Mogelijkheid om de winst in RMB om te zetten naar USD voor terugbetaling aan de holding

buiten China; Privé of als rechtspersoon een samenwerking aangaan met een Chinees individu, dit is niet toegestaan als Joint Venture; Geen vennootschapsbelasting.


Nadelen FIPE


Volledige aansprakelijkheid; Beperkte keuze bedrijfsnaam, het is niet toegestaan om het woord ‘Company’ of ‘Co.’ te gebruiken in de bedrijfsnaam; Moeilijk om de eigendomsrechten over te dragen aan derden, volgens de Chinese wet moeten alle vennoten hiermee instemmen.


Een Joint Venture (JV) aangaan met  Chinese zakenpartner(s)


Samenwerken met Chinese zakenpartners in een Joint Venture (JV) biedt de mogelijkheid te profiteren van de bestaande expertise en infrastructuur. Een Joint Venture is een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één economische activiteit te ondernemen. Deelnemers gaan samen een contractuele relatie aan of richten een nieuw bedrijf op. Kosten voor werving, investeringen, winst en verlies en verantwoordelijkheden worden onderling verdeeld. De Chinese zakenpartner levert bijvoorbeeld gebouwen, de productie faciliteit, personeel en lokale netwerken. Kennis, training en afzet en soms ook de financiering komen op het bord van de buitenlandse firmant. Chinese zakenpartners hebben dankzij een JV kansen om buitenlandse verkoopkanalen aan te boren of de beschikking te krijgen over buitenlandse technologie. Buitenlandse bedrijven krijgen in ruil daarvoor lage loon- en productiekosten en een potentieel groot Chinees marktaandeel. Voor sommige sectoren is een Joint Venture ook de enige manier om een bedrijf in te schrijven, omdat de Chinese overheid nog steeds een aantal handelsactiviteiten controleert. Een voordeel van een JV is voorts dat je kunt worden bediend als Chinese partij, en dus met Chinese advies tarieven te maken krijgt. Dat scheelt een flinke slok op de borrel. Het kiezen van een betrouwbare Chinese zakenpartner is in deze van groot belang, echter niet eenvoudig. Wat voor contacten heeft deze bij overheden, heeft het bedrijf toegang tot financiering, is er voldoende afzet voor de producten op de binnenlandse markt, is het personeel voldoende opgeleid, hoe is het management georganiseerd, kan de onderneming helpen met de Chinese bureaucratie: het zijn stuk voor stuk zaken om rekening mee te houden. Het is dus van belang ruim aandacht te besteden aan de juridische aspecten van de Joint Venture (JV) overeenkomst, zodat u een stevige positie heeft bij eventuele conflicten.


China kent geen faillissementswet, hierdoor zijn de vennoten te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk!


Neem voor uitgebreide informatie contact op met de ABS Company special desk of maak gebruik van onder-staande ‘button’ waarmee u een dag en tijd kunt aangeven wanneer wij mogen terugbellen.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —–––– BOVENAAN


      


#Representative Email contact

Amsterdam

+31208932091

Hong Kong

+85226712138


Een Chinese vennootschap vanaf 450 Euro

.

E-mail: Special desk    

Productie kwaliteitscontroles

Belasting in China

Bedrijfsadministraties in China

Ondernemingsvormen in China

Ondernemingsvormen in Hong Kong

Offshore bankrekening


Maatschappelijke Zetel

Virtueel kantoor in China

Juridische dienstverlening in China

Financiele diensten

Fondsbeheer ondernemingen

Beleggers ontwikkelingsstrategiën

Corporate Finance Consultants

Callcenter in Hong Kong

Personal Assistants

Trust en Vennootschap

Nominee director in Hong Kong

Register van aandeelhouders


China outsourcing

Low Cost Country Sourcing

Corporate immegration services

Auditdiensten in China

Dubbele belasting

Webhosting in Azië

ABS Company | Segment Invest | Segment Invest Group | Segment Management Group | Corporation-Service | Business-Solutions | Zakendoen In China | Touch Green

Sourcing services Bel mij terug

© All rights reserved 2012 - 2020  S.I.G  |  Terms of use  |  Privacy policy

Zakendoen in China